YRITYSASIAKKAAT

1. Osapuolet ja sopimuksen synty

Näitä sopimusehtoja sovelletaan NV-tek Oy:n (jäljempänä Yhtiö) tarjoamaan 118 finder palveluun (jäljempänä Palvelu), ja erityisesti asiakkaaksi rekisteröityneen yrityksen/yhteisön (jäljempänä asiakas) ja Yhtiön väliseen sopimukseen.

Sopimus syntyy, kun asiakkaan tilaustiedot ja asiakkaan valtuuttaman yhteyshenkilön tiedot ovat rekisteröity järjestelmään. Asiakas voi rekisteröityä järjestelmään asiakaspalvelun kautta soittamalla, kirjallisesti tai rekisteröitymislomakkeen avulla.Yhtiön tekemän puhelinmarkkinoinnin kautta syntyy tilaussopimus suullisesti. Tallennamme puhelut laadun parantamiseksi.

Jokaisesta syntyneestä tilauksesta asiakkaalle lähetetään tilausvahvistus ja lasku. Asiakkaan on tarkastettava tilaustietojensa oikeellisuus 118 finder palvelusta ja ilmoitettava mahdolliset virheet heti ne huomatessaan ja kuitenkin enintään 10 päivän sisällä tilausvahvistuksesta.

2. Tuotteen toimitus

Yhtiö avaa palvelun asiakkaan käyttöön ja luovuttaa asiakkaalle palvelun ylläpitoon tarvittavan käyttäjätunnuksen ja salasanan sovittuun aikaan mennessä. Tunnuksen ja salasanan avulla voi asiakkaan valtuuttama yhteyshenkilö ylläpitää ja muuttaa 118finder.fi sivustossa näkyviä yritystietoja sekä yhteyshenkilön yhteystietoja.

3. Sopimuksen rajoitus ja poisto

Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa 118finder.fi sivustosta ja järjestelmästä asiakkaan rekisteröimät tiedot ja kuvat, jotka ovat tekijänoikeuksia vastaan tai markkinointilainsäädännön tai muun lainsäädännön vastaisia tai muuten hyvien tapojen vastaisia. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa asiakkaan tiedot, mikäli asiakas ei ole suorittanut laskuaan maksukehotuksista huolimatta.

4. Osapuolten vastuut

Yhtiöllä on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla. Yhtiöllä on oikeus, mutta ei velvollisuus tehdä muutoksia, lisätä, tarkastaa ja poistaa Palvelussa olevaa materiaalia riippumatta siitä ovatko ne Palveluntarjoajan itsenäisiä tai kolmannen osapuolen palveluun toimittamia. Palveluntarjoaja ei vastaa niiden sivujen sisällöstä tai niistä palveluista, joihin Palvelusta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin Palveluntarjoajan toimesta.

Yhtiö ei vastaa Palvelussa olevien tietojen sisällöstä, tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta, esiintyvistä virheistä eikä niiden seurauksista. Yhtiö ei takaa, että Palvelu on Käyttäjän käytössä keskeytyksettä. Yhtiö ei vastaa mistään palvelun käytöstä toisille osapuolille mahdollisesti aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Yhtiön korvausvelvollisuus kaikissa tapauksissa rajoittuu maksettuun rekisteröintimaksuun, jolla tarkoitetaan puhelinkeskustelussa tai kirjallisessa tilauksessa sovittua tietojen julkaisuhintaa.

Asiakkaan maksun peruste on, että palveluntarjoaja julkaisee tiedot 118 finder palvelussa.

Maksut tulee maksaa viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Yhtiöllä on oikeus periä viivästyneistä maksuista perimiskulujen ja käsittelymaksujen lisäksi 10,5%  vuotuista viivästyskorkoa laskun eräpäivästä lukien.


5. Käyttöehdot

Asiakas ei saa hyödyntää muiden kuin oman yrityksen tietoja kaupallisesti (esimerkiksi suoramarkkinointitarkoituksiin). Palvelun sisällön tai sen osan julkaiseminen, kopioiminen, liittäminen, siirtäminen tai säilyttäminen, lukuun ottamatta omien yritystietojen säilyttämistä tai tulostamista yrityksen sisäiseen käyttöön, on kielletty. 118 finder palvelua tulee kaikissa tilanteissa käyttää käyttöehtojen ja tietopalvelusääntöjen mukaisesti. Erilliset ja yleiset, kaikkia 118finder.fi sivuston käyttäjiä koskevat käyttöohjeet ovat nähtävillä 118finder.fi sivustossa.

Yhtiöllä on oikeus estää tai katkaista asiakkaan pääsy Palveluun, jos näitä sopimusehtoja on olennaisesti rikottu tai asiakas on muulla tavalla väärinkäyttänyt Palvelua siten, että käyttö aiheuttaa vahinkoa Yhtiölle, toisille käyttäjille tai kolmansille osapuolille.


6. Immateriaalioikeudet

Yhtiöllä on omistusoikeus tuottamiinsa palveluihin ja niiden osa-alueisiin. Palvelun osien kopioiminen on kielletty.

7. Sopimuksen voimassaolo

Palvelu laskutetaan määräaikaisena palveluna etukäteen vuosi kerrallaan. Kesken laskutuskauden irtisanotut palvelupaketit laskutetaan kauden loppuun. Irtisanominen on suoritettava kirjallisena vähintään neljä (4) viikkoa ennen laskutuskauden loppua.

Asiakas voi vaatia sopimuksen ennenaikaista päättämistä, jolloin yhtiö poistaa asiakkaan tiedot rekisteristään mahdollisimman nopeasti. Asiakas ei voi kuitenkaan vaatia tilausmaksua tai sen osaa takaisinmaksettavaksi. Yhtiöllä on oikeus tarkistaa palvelujen osalta sovittuja hintoja tulevien vuosien osalta.

Asiakkaan tulee tehdä sopimuksen irtisanominen aina kirjallisesti (sähköposti tai kirje) eikä Asiakas saa käyttää irtisanomisessa asiamiestä, eikä antaa irtisanomisesta toimeksiantoa kolmannelle osapuolelle, paitsi erityistapauksissa joihin Yhtiö on antanut kirjallisen luvan. Luvattomat, kolmannen osapuolen Asiakkaan puolesta tekemät irtisanomisilmoitukset ovat mitättömiä ja tehottomia eivätkä vaikuta sopimussuhteen voimassaoloon.

8. Muuta

Yhtiöllä on oikeus muuttaa sopimusehtoja. Voimassa oleva sopimusteksti on nähtävillä www.118finder.fi sivustossa.

Suomessa tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä ja sopimukseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää digitaalisia tallenteita.

 TIETOSUOJA

 

 

118finder hakupalvelu

118 finderin hakupalvelun avulla voit etsiä yrityksiä maailmanlaajuisesti. 

Olemme valtuutettu Europages yhteistyökumppani Suomessa ja Ruotsissa.


118finder - Europages offical partner

Kansainväliset hakupalvelut